Posty

JAK SOBIE RADZIĆ W CZASIE KRYZYSU?

Obraz
Do przemyślenia... Firma Cię teraz potrzebuje jak nigdy! W minionym, 6 tygodniu "skoszarowania", kilkukrotnie słyszałam od handlowców sformułowania, że w czasie pandemii pracują na pół gwizdka, dzwonią do klientów kurtuazyjnie, mówią do mnie ze zrezygnowaniem w głosie "a co ja teraz mogę?. Myśląc o nich, o ich przyszłości, o ich współpracownikach, przełożonych i firmach, w których pracują oraz klientach zewnętrznych chciałabym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na ten temat. Rozumiem, że nie każdy z tym się zgodzi. 
Zawsze, ale zwłaszcza teraz, o ile to tylko możliwe, należy pracować zgodnie z zasadą ”Rób wszystko najlepiej, jak potrafisz”. Nie powinniśmy teraz „odpuszczać”, powinniśmy być wytrwali. Każdy z nas, każdy właściciel i każdy pracownik, powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc sobie, innym i firmie przetrwać kryzys.  To co warto robić, to doskonalić samodyscyplinę w mądrym i transparentnym planowaniu aktywności zawodowych i dokładać wszelkich …

10 WSKAZÓWEK JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ I FUNKCJONOWAĆ W KRYZYSIE i na co dzień.

Obraz
1.Rozpocznij dzień od ćwiczeń fizycznych.
2.Planuj każdy dzień pracy.
3.Pracuj z „check listą”.
4.Bądź proaktywny i kreatywny.
5.Otwórz się na nowe technologie i rozwiązania.
6.Na koniec dnia rób podsumowanie dzisiejszej pracy i planuj kolejny dzień.
7.WSPÓŁpracuj.
8.Stwórz sobie i osobom z Twojego otoczenia biznesowego (współpracownikom, klientom) okazję do kontaktu nie związanego z pracą.
9.Dbaj o siebie i swoich najbliższych.
10.Bądź wytrwały, zdyscyplinowany i sukcesywnie motywuj siebie i innych. 


1.Rozpocznij dzień od ćwiczeń fizycznych (ja lubię kończyć dzień rozciąganiem się).
Możesz np.: §Puścić ulubioną muzykę i potańczyć (w kryzysie robię taką rozgrzewkę z dziećmi w domu) §Rozciągać się i wykonywać proste ćwiczenia, np. przysiady, brzuszki, pajace, poskakać na skakance (to także najczęściej robię aktualnie z dziećmi, jeżeli tylko jest pogoda to na działce, wszystko powtarzamy po 100 razy i nazwaliśmy to sobie „Challenge 100”) §Wpuść do domu „świeże” powietrze.2.Planuj każdy dzień pracy.
Obraz
JAK ANALIZA INFORMACJI MOŻE ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ NASZEJ PRACY I ZREDUKOWAĆ STRES?
W latach 2016, 2017 i 2018 miałam przyjemność prowadzić cykl szkoleń dla pracowników firmy TMSys, jako podwykonawca firmy TreDo. Po ich zakończeniu otrzymałam poniższego maila od jednej uczestniczki - doświadczonego handlowca, Elżbiety Gierak (Ela - dziękuję!:)   
- - -
Moja praca polega na pro­wa­dze­niu roz­mów han­dlo­wych. Celem tych roz­mów jest pod­pi­sa­nie umowy na usługę pro­gramu part­ner­skiego i inne pro­dukty firmy. Same roz­mowy, uma­wia­nie spo­tkań idzie mi cał­kiem nie­źle. Zaob­ser­wo­wa­łam, że trud­niej jest mi dopiąć i pod­pi­sać umowy. Po roz­mo­wie z Panią Dorotą Dwernicką na temat moż­li­wych przy­czyn takich zacho­wań klien­tów i za jej namową, zro­bi­łam ana­lizę sta­ty­styk, które pro­wa­dzi­łam. Na potrzeby tej ana­lizy posiadane informacjepodzie­li­łam według pew­nego klu­cza, nad któ­rym zasta­na­wia­łam się kilka dni. 1.Po pierw­sze bra­łam pod uwagę tylko firmy z któ­rymi roz…

15 WSKAZÓWEK JAK ZROBIĆ MISTRZOWSKĄ PREZENTACJĘ MULTISENSORYCZNĄ.

Obraz
15 WSKAZÓWEK JAK ZROBIĆ MISTRZOWSKĄ PREZENTACJĘ MULTISENSORYCZNĄ.
English version below.
W roli głównej PIWO! 15 WSKAZÓWEK JAK PRZEPROWADZIĆ MISTRZOWSKĄ PREZENTACJE, KTÓRA MUSI TRWAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 30 MINUT I ZAWIERAĆ WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ NAUKOWYCH Z 3 OSTATNICH LAT? Jak przeprowadzić ją w taki sposób, aby  audytorium chętnie słuchało kolejnych 30 minutowych prezentacji przez kilka godzin? Mogliśmy to zobaczyć w miniony piątek 28.02.20202. Gratulacje dla prezenterów. Kluczem do sukcesu okazało się:
Jasna strukturaStorytellingowe przykładyTrafione zdjęciaMetaforyOptimum tekstu pisanego i mówionegoPrzyznawanie się do trudnościDoskonałe zarządzanie slajdamiKlarowny język korzyściPodsumowaniaInterakcja z publicznościąDoskonałe odpowiadanie na pytaniaOprowadzenie po browarzePowąchania goDotknięcie zimnego kuflaUmożliwienie skosztowania piwa...

Oto MISTRZOSTWO MULTISENSORYCZNEJ PREZENTACJA W PRAKTYCE. Brzmi PRO i aby tak zrealizować prezentację trzeba być PRO. Zaszczytem dla mnie było u…

6 KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W 8 GODZINACH PRACY

Obraz
Co potrzebujesz potrafić zrobić, aby pracowało Ci się efektywniej i przyjemniej? Aby innym współpracowało się z Tobą efektywniej i przyjemniej?
Skuteczniej zarządzać stresem? Jasne. To będzie pozytywny efekt uboczny, kiedy udoskonalisz swoje umiejętności w 6 kluczowych umiejętnościach.
Przeanalizuj swój dzień, tydzień, miesiąc pracy. Odpowiedz sobie na pytania:
1. Jakie aktywności powtarzają się najczęściej? 2. Jakich umiejętności potrzebuję najbardziej? 3. W jaki sposób mogę poznać najskuteczniejsze wskazówki do ich nauki? 4. Gdzie i jak mogę je bezpiecznie przećwiczyć, sprawdzić? 5. Jak je wdrożyć do codziennej pracy? 6. Jak nauczyć ich innych?
Jak wygląda twój dzień pracy? Może podobny jest do tego?:
9.00_Robię sobie kawę:) Otwieram OneNote i Outlook. Odpisuję na maila od szefa. Sprawdzam plany i planuję… Ala w tym czasie odpowiada po kolei na wszystkie maile, które wpadły jej do skrzynki i między innymi dla tego szefowej na ważne pytanie odpowiada najpóźniej z całego zespołu. Ala ni…